ย 
  • ZJ-V

Beatles, Paul McCartney blaast 80 kaarsjes uit!!

We mogen hem uitroepen hem en zijn discipelen tot een band uit de UK, dat zorgde voor muziekgeschiedenis avant la lettre! We mogen ook Sir Paul McCartney zeggen want bekroond tot de ridderorde.


Deze meneer heeft het ver geschopt, en wij van ZZROCK wensen deze grote meneer, dikke many happy bdays toe!

Daarom nog een klassieker posten die zeer toepasselijk is! ๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜œ


https://youtu.be/KQetemT1sWc


3 weergaven0 opmerkingen
ย